phnom-pneh-cambodia-tour-priya-travels

Phnom Penh 2N

Day 01: PHNOM PENH - ARRIVAL Day 02: PHNOM PENH CITY TOUR Day 03: PHNOM
per person
2 Nights/3 Days
Cambodia
All

Siem Reap 2N

Day 01: SIEAM REAP – ARRIVAL – CITY TOUR Day 02: EXCURSION TOUR TO ANGKOR
per person
2 Nights/3 Days
Cambodia
All
cambodia-siem-reap-where-to-stay-luxury-temple-priya-travels

Siem Reap 3N

Day 01: SIEAM REAP – ARRIVAL – CITY TOUR Day 02: EXCURSION TOUR TO ANGKOR
per person
3 Nights/4 Days
Cambodia
All
cambodia-priya-travels

Siem Reap 3N – Phnom Penh 2N

Day 01: SIEAM REAP – ARRIVAL – CITY TOUR Day 02: EXCURSION TOUR TO ANGKOR
per person
5 Nights/6 Days
Cambodia
All
floating-market-siem-reap-cambodia

Siem Reap 4N

Day 01: SIEM REAP – ARRIVAL – CITY TOUR Day 02: EXCURSION TOUR TO ANGKOR
per person
4 Nights/5 Days
Cambodia
All