Ahmedabad – Lothal – Bhavnagar – Palitana – Koliyak ( Nishkalank)

Day 1: Ahmedabad – Lothal – Bhavnagar *Lothal * Takhteshwar Temple * Gaurishankar Lake *
2 Nights/3 Days
Gujarat
dwarka-gujarat-priya-travels

Arrival at Jamnagar – 01N Dwarka – 01N Somnath – Rajkot

Day 1: Jamnagar – Dwarka (150KMS / 03HRS) Arrival at Jamnagar, Meet to Greet and
2 Nights/3 Days
Gujarat
somnath-temple-priya-travels

Arrival at Jamnagar – 01N Dwarka – 01N Somnath – Rajkot

Day 1: Rajkot – Jamnagar – Dwarka (250KMS / 03HRS) Arrival at Rajkot, Meet to
2 Nights/3 Days
Gujarat
somnath-temple-priya-travels

Arrival at Rajkot – Jamnagar – 01N Dwarka – 01N Somnath – Rajkot Drop

Day 1: Rajkot – Jamnagar – Dwarka (250KMS / 03HRS) Arrival at Rajkot, Meet to
2 Nights/3 Days
Gujarat
samudra-narayana-temple-dwarka-priya-travels

Arrival Jamnagar – 01N Dwarka – 1N Jamnagar & Jamnagar Drop

Day 1: Jamnagar – Dwarka (150KMS / 03HRS) Arrival at Jamnagar, Meet to Greet and
2 Nights/3 Days
Gujarat